Vår jourbil är igång 24 h om dygnet

Jourbil

Vår jourbil används för jourreparationer ute på vägarna dygnet runt. Om du skulle råka ut för ett tekniskt missöde eller startproblem medan du är på väg får du över hela Europa snabb och kompetent hjälp genom Mercedes-Benz Service24h. 

I Sverige ringer du: 020-78 44 78 och från utlandet: +46-86 44 62 76


Jourbilen är utrustad med en liten verkstad för att kunna jobba ute på vägarna.